Avocat George Hodorogea

Ajutor legal la un click depărtare.

Articole recente (Ultimele 3)

Navigaţi prin categorii:

Arhive articole (după lună şi an)

Link-uri utile

Ştiri şi articole prin RSS:

O SUTĂ DE MAXIME, CUGETĂRI ŞI AFORISME CELEBRE

Publicat pe 27 Februarie 2007 de George

   1. Cine nu cade nu se poate înalţă. (L. Blaga)
   
2. Nu zi niciodată „nu se poate”, ci începe cu „să vedem”. (Nicolae Iorga)
   3. Nu folosi o spadă ca să-ţi goneşti musca de pe căciulă. (Lao Tse)
   
4. Butoaiele goale fac cea mai mare gălăgie. (Sofocle)
   
5.Iubirea orbeşte. Şi exact în momentul acela femeia profită. (Vincente Garcia)
   
6. N-are rost să-ţi faci probleme gândindu-te că o să mori. Oricum acesta va fi ultimul lucru pe care-l
       vei face. (Hubie Morrison)
   
7. Cea mai frumoasă şi mai profundă trăire omenească este misterul. (Albert Einstein)
   
8. Ştiu că nu ştiu nimic, şi nici măcar asta nu ştiu. (Socrate)
   9. Pentru orice realizare primul pas este curajul.(Goethe)
  10. Peştii se prind cu undiţa, iar oamenii  cu vorba. (W. Shakespeare)
  11. O călătorie de mii de mile începe cu un pas. (Laotse)
 
12. În viaţă există două tragedii. Una e să nu obţii ceea ce-ţi doreşti. Cealaltă e să obţii. (G.B.Shaw)
 
13. Viata întreagă pare prea scurtă celor ce fac binele, dar pentru cei ce fac rău o singură noapte
        înseamnă un timp nesfârşit. (Lucian)
  14. Piatra de încercare a caracterului omenesc este timpul. (Menander)
 
15. Dacă timpul pentru alţii înseamnă bani, pentru noi are un preţ incalculabil. (Goce Delcev)
 
16. Cine l-a văzut pe „mâine”? Ce osteneală este aceea de a săpa o fântâna când arde casa?(Bhartrhari)
  17. Timpul consumă rodul oricărei acţiuni care nu-i îndeplinită îndată. (Pancatantra)
  18. De cele mai multe ori remediul unui lucru neplăcut este amânarea. (Somadeva)
 
19. Bătrânului nu-i sade bine nici soldat, nici amorezat. Acestea sunt atributele tinereţii. (Ovidus)
  20. Felul cum întrebuinţăm timpul liber ne trădează caracterul. (Plinius)
 
21. Pentru sufletul care doreşte (cu nerăbdare), nimic nu se face destul de repede. (Sallustius)
  22. Socoteşte fiecare zi o viaţă. (Seneca)
 
23. Oricare ar fi durata timpului, ştiinţa întrebuinţării lui îl va face lung. (Seneca)
 
24. Îţi petreci cea mai mare parte a vieţii făcând ce nu trebuie, iar o bună parte a ei, nefăcând nimic,
        toata viaţa te-ai preocupat de cu totul altceva decât ceea ce ar fi trebuit. (Seneca)
  25. Adesea din cauza deliberării dispare prilejul. (Syrus)
  26. Un minut de îndoiala face cât o veşnicie de suferinţă. (Balzac)
  27. Pierderea vremii bune este maica şi sămânţa vremii rele. (Cantemir)
  28. Zăbava aduce pierdere, amânarea, pericol. (Erasmus)
 
29. A alege momentul înseamnă a câştiga timp. (Francis Bacon)
 
30. Cei care îşi întrebuinţează rău timpul sunt cei dintâi care se plâng de scurtimea lui. (La Bruyere)
 
31. Care ţi-e datoria? Cerinţa zilei. Pentru a atinge ţintele cele mai înalte şi cele mai grele ale vieţii,
       trebuie să te apropii de ele prin împlinirea scrupuloasă a sarcinii tale cotidiene. (Goethe)
  32. Nimic nu este mai de preţuit decât valoarea zilei. (Goethe)
 
33. Puţini oameni ştiu să fie bătrâni. (La Rochefoucauld)
 
34. Oamenii care nu au niciodată timp lucrează cel mai puţin, deoarece împrăştierea este duşmana
       acţiunii. (Lichtenberg)
 
35. Nu este lucru înţelept să spui: „voi trăi”; viaţa de mâine este prea târzie – trăieşte azi. (Martialis)
  36. Pierderea de timp este cea mai ireparabilă şi tocmai ea este aceea care pricinuieşte cea mai puţina
       nelinişte. (Oxenstierna)
 
37. Împrejurarea este foarte importantă în acţiunile omeneşti, astfel încât ceea ce ar fi cel mai bine de
       făcut acum, mâine (din cauza schimbării timpului) ar fi poate zadarnic şi rău. (Oxenstierna)
  38. Ceea ce n-a avut loc niciodată, poate avea loc mâine. (Maeterlinck)
  39. Mereu ne gândim cum vom trăi şi niciodată nu trăim în prezent. (Manilius)
  40.
Când îţi propui un scop, timpul, în loc să crească, scade. (Rivarol)
  41.
Pentru mulţi, viitorul visat nu este adesea, decât reîntoarcerea la un trecut idealizat. (Robertson
        Davies)

  42. Ceea ce vrem să facem, s-o facem atunci când vrem; pentru că acest „vrem” se schimbă şi are
       scăderi şi amânări. (W. Shakespeare)
  43.
O singură clipă poate schimba totul. (Wieland)
  44. Mă îndoiesc, deci cuget. Cuget, aşadar exist. (Descartes)
  45. Sentimentele nobile duse pană la exagerare dau aproape acelaşi rezultat ca şi marile vicii. (Balzac)
  46. Fiecare lucru are frumuseţea lui, dar nu oricine o vede. (Confucius)
  47. Primul pas pentru a nu fi nefericit este să nu ai timp să te gândeşti la nefericire. (G. B. Shaw)
  48. Dragostea este misterul între doi oameni, nu asemănarea dintre ei. („Magicianul” de John Fowles)
  49. Nu există muritor care să fie sigur că va mai trăi a doua zi. (Euripides)
  50. Să-ţi închipui că fiecare zi ce-ţi răsare este ultima. (Horatius)
  51.
Adu-ţi aminte că eşti muritor. (Phocylides)
  52.
Cel care i-ar învăţa pe oameni să moară, i-ar învăţa să trăiască. (Montaigne)
  53.
Tragedia vârstei nu e de a fi bătrân, ci de a rămâne tânăr. (Oscar Wilde)
  54. Pasul dintre timp şi veşnicie este scurt, dar teribil. (Scott)
  55.
Cine zice îndoială zice neputinţă. (Balzac)
  56.
Minunea este copilul cel mai drag al credinţei. (Goethe)
 
57. Pe Isus, fariseii l-au răstignit numai o dată, creştinii de nenumărate ori. (Lucian Blaga)
 
58. Crezul zilelor noastre nu mai începe cu conştientul „cred”, nici cu scepticul „nu cred”, ci cu tragicul
     
„vreau să cred”. (Lucian Blaga)
 
59. Trebuie sa îndrăznesc, fie că izbutesc fie că nu. (Euripides)
 
60. Nu uita să-ţi păstrezi sângele rece în nenorocire. (Horatiu)
 
61. Un om tare, când e lovit, îşi sporeşte puterea. (Seneca)
 
62. Când marea este liniştită, oricine poate fi cârmaci. (Syrus)
 
63. Nenorocirile fug (departe) de cei curajoşi, ca şi cum le-ar fi frică de aceştia. (Somadeva)
 
64. A învinge fără primejdie înseamnă a triumfa fără glorie. (Corneille)
 
65. „Noroc”- ăsta-i numele pe care cei slabi îl dau curajului. (G. Duhamel)
 
66. Când exista voinţă, există şi cale bătătorită. (Shaw)
 
67. Remediul nenorocirii este echilibrul sufletesc. (Syrus)
 
68. Greutăţile se înmulţesc când ne apropiem de ţintă. (Goethe)
 
69. N-am nimic de oferit decât sânge, muncă, lacrimi şi sudoare. (Sir Winston Churchil)
 
70. Universitatea dezvoltă toate aptitudinile, inclusiv şi prostia. (A. P. Cehov)
 
71. Logica este arta de a face greşeli cu fermitate. (J. Kratch)
 
72. Dacă vrei să-ţi învingi o slăbiciune nu o hrăni. (William Penn)
 
73. Dacă taci atunci când ar trebui să vorbeşti, să ştii că eşti fricos. (Abraham Lincoln)
 
74. Dacă nu înţelegi un anumit cuvânt dintr-un articol tehnic, ignora-l. Articolul va suna foarte bine
      
şi fără el. (Legea lui Coperfield)
 
75. Nu am aflat ce este fericirea decât în momentul în care m-am căsătorit. Dar atunci era deja prea
      
târziu. (Max Kauffman)
 
76. Sfatul meu este să te căsătoreşti. Dacă vei avea o nevastă bună, vei fi fericit; dacă nu, vei deveni
      
filosof. (Socrate)
 
77. Fiind întrebat „Cum ar fi bărbaţii fără femei ?”, Mark Twain a răspuns: „În primul rând fericiţi!
      
Apoi puţini, puţini, din ce în ce mai puţini!” (Mark Twain)
 
78. Nu poţi să cunoşti o femeie până nu o întâlneşti la tribunal. (Norman Mailer)
 
79. Hoţii îţi cer banii sau viaţa; femeile le vor pe amândouă. (Samuel Butler)
 
80. O măsură a oamenilor şi a lucrurilor este propria lor umbră. (T. Maiorescu)
 
81. Păzeşte-te a doua zi după un succes. (T. Maiorescu)
 
82. Care e folosul artelor? Dar care e folosul folosului? (T. Maiorescu)
 
83. Guvernele cad prin aceleaşi mijloace prin care au ajuns la putere. (T. Maiorescu)
 
84. Nu există prieteni în politică, există numai prieteni politici. (T. Maiorescu)
 
85. Păstrează-ţi emoţiunile pentru lucrurile ce le merită. (T. Maiorescu)
 
86. Nu e nimic mai primejdios decât a întemeia o formă statornică pe simţiri trecătoare. (T. Maiorescu)
 
87. Durerea înalţă pe omul de valoare şi coboară pe cel de rând. Nu în orice noapte se arată stelele, numai în
      
noaptea cea senină. (T. Maiorescu)
 
88. Când se află omul în momentele hotărâtoare ale vieţii, nu-l mai conduce mintea; ea arată numai
      
alternativele. Direcţia finală o dă inima. (T. Maiorescu)
 
89. Numai Dumnezeu are privilegiul să ne abandoneze. Oamenii nu pot decât să-ţi întoarcă spatele. (Emil
       Cioran)

 
90. Nu contează decât un singur lucru: să înveţi să pierzi. (Emil Cioran)
 
91. Dacă ar fi cu putinţă să ne privim cu ochii celorlalţi, am dispărea pe loc. (Emil Cioran)
 
92. Am toate defectele celorlalţi şi totuşi ceea ce fac aceştia mi se pare inadmisibil. (Emil Cioran)
 
93. Nu e profund, nu e autentic decât ceea ce ascundem. De unde forţa sentimentelor abjecte. (Emil
       Cioran)

 
94. Ţi-ai dori uneori să fi canibal, nu atât din plăcerea de a-l devora pe cutare sau cutare, cât din aceea de
      
a-l vomita. (Emil Cioran)
 
95. Frumosul este echitatea absoluta. (Brâncuş)
 
96. Trupul omenesc este frumos numai în măsura în care oglindeşte sufletul. (Brâncuş)
 
97. Eu as vrea să creez - aşa cum respir. (Brâncuş)
 
98. Nimic nu se înalta la umbra măreţilor arbori. (Brâncuş)
 
99. O sculptură desăvârşită trebuie să aibă darul de a îl vindeca pe cel care o priveşte. (Brâncuş)
 
100. Există în toate lucrurile o măsură, un adevăr ultim. (Brâncuş)

Publicat în Aforisme

..::|::..

?>